Nyheter

Vi vil ønske Helle Borchgrevink og Ingvar Lona velkommen til Tønsberg Medisinske Senter.

Helle Borchgrevink tilbyr:

-Terapi til alle som trenger trygging og støtte, med fokus på selvfølelse.
-Veiledning og støtte i å våge følge drømmer, eller å makte å stå i store endringer.
-Workshops på arbeidsplassen, i skolen og andre miljøer som trenger fokus på forebygging, teambygging, motivasjon og psykisk helse.
-Foredrag og kurs om Spiseforstyrrelser.
-Foredrag om EXIT og den gode integrering av flyktninger til kommunene.
-Integrasjonsprogrammet EXIT til mottak, Introsentere og i EMA boliger.
Dere kan lese mer om Helle på hennes hjemmeside: www.eatstudio.no


Ingvar Lona tilbyr:

Rådgivning, veiledning, undervisning og coaching i forbindelse med
- smertetilstand/reaksjoner
- krisetilstander/reaksjoner
- stresstilstander/reaksjoner

-Arbeidsrelaterte plager
*endringer
*oppsigelse/overtallighet
*konflikter
*mobbing
*sykdom/plager

- Prestasjonspress/angst
Målgrupper:
*elever
*arbeidstakere
*ledere

-Idrettspsykologi/mental trening
*ved prestasjon stagnasjon
*prestasjonsfall
*konkurranse "nerver" prestasjonsangst

Ta kontakt på tlf. 33376400/907 48 790


KURSLOKALE

På Tønsberg Medisinske Senter har vi en flott kantine som egner seg godt til kurs og foredrag.
Det er et lyst og trivelig rom med mulighet for datapresentasjoner.
Ta kontakt med Nina Østrem tlf. 333 76 400.

UTLEIE AV LOKALER


Senteret ønsker nye potensielle leietakere på heltid og deltid.
Ta kontakt med Nina Østrem tlf. 333 76 400 / 997 44 248