Tønsberg Kiropraktorklinikk

Foran fra venstre: Sekretær Susanne A. Aaserud, kiropraktor Linda Göransdotter Ohren og fysioterapeut Elisabeth Trille Staubo.
Bak fra venstre: Kiropraktor Lars Morten Eid, Kiropraktor Øyvind Nilsson og kiropraktor Thomas Solberg.

Telefonen er betjent:

Mandag: 07.45-18.00

Tirsdag: 07.45-18.00

Onsdag: 07.45-15.00

Torsdag: 07.45-15.00

Fredag: 07.45-15.00

Lunsj: 12.00-12.30

Kontakt/opplysninger

Telefon: 333 76 333 (avd. Tønsberg) 333 76 330 (avd. Stokke)

Telefaks: 333 76 331

Daglig leder: Kiropraktor Linda Göransdotter Ohren

Hjemmeside: http://www.kiropraktor.info

E-post: kiropraktorklinikken@tms.no

Kart og veibeskrivelse: Tønsberg Stokke

Timebestilling (online)

Tønsberg Kiropraktorklinikk har som visjon å bedre folks livskvalitet gjennom en friskere og mer aktiv hverdag. Vi har som målsetning å være ledende innen diagnostisering, behandling, rehabilitering og forebygging av nerve-, ledd- og muskellidelser. V behandler mennesker i alle aldre.


Kiropraktorene:

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem.

Kiropraktorene har 5-6 års fulltid høyskole/ universitetsutdannelse og offentlig autorisasjon.

Du kan oppsøke oss direkte eller etter henvisning. I begge tilfeller får du trygderefusjon. Vi forsøker å se helsesituasjonen din i et helhetlig perspektiv for å hjelpe deg til å oppnå best mulig livskvalitet så raskt som mulig. Behandling foretas på bakgrunn av grundig undersøkelse. Vi gir deg god informasjon og vektlegger hva du kan gjøre selv inkl. rehabilitering og rask tilbakeføring til normal aktivitet.

Kiropraktorene rekvirerer billeddiagnostisk undersøkelse og skriver sykmelding dersom det er nødvendig. Vi kan henvise deg til annet helsepersonell dersom det er hensiktsmessig. Vi tilstreber å jobbe målrettet og effektivt. Dersom du har plager som bør behandles raskt, kan vi normalt tilby deg undersøkelse og oppstart av behandling i løpet av noen få dager eller samme dag hvis mulig.

Lesmer om hva vi kan hjelpe deg med på Tønsberg Kiropraktorklinikkshjemmeside.


Fysioterapeuten:

Vår nye fysioterapeut Elisabeth Trille Staubo har 30 års fysioterapi -erfaring fra inn -og utland! I tillegg til sin brede faglige bakgrunn snakker hun også engelsk, fransk og tysk.

Dette er hennes erfaringsbakgrunn som fysioterapeut: -siste 4 år på idrettsmedisinsk institutt i Geneve, Sveits -generell fysioterapi-behandling - kineseotaping -trykkbølge-behandling -idretts -spesifikk behandling; jobbet på NIMI Asker og Bærum -autorisert ridefysioterapeut MNFF - Team- fysioterapeut i Paralympic Games , 2008 - Internasjonal klassifisør for funksjonshemmede ryttere,