Revmatolog

 Lege Per Blichfeldt, spes indremedisin, blodsykdommer og revmatiske sykdommer.

Privat spesialistpraksis uten offentlig driftsavtale og derfor høyere takster enn hos spesialister som har slik avtale. Aktuelle takster kan tilsendes eller oppgis pr telefon.

Laboratorium med off, godkjent sykepleier.

Pasienter mottas etter henvisning fra leger eller andre behandlere.

Henvisninger sendes dr. Blichfeldt, postadresse: Furukollen 35,
3124 Tønsberg. Kort ventetid.

Kontortid på ettermiddag mandag og onsdag kl. 15.30-20.30.
Telefon 333 24 355, telefontid mandag til torsdag kl. 9-12.