Psykomotorisk fysioterapi

ANNEMOR SOLLIE, F 06.04.46


Annemor utdannet seg til mensendiecksykegymnaset i 1968.
Hun videreutdannet seg i psykosomatisk/psykiatrisk fysioterapi i 1986.
Dette er en utdanning som følge av av et samarbeid med en fysioterapeut og en psykiater.
Nå bruker Annemor kun denne behandlingen, som kalles psykomotorisk fysioterapi, fordi
denne behandlingsform tar for seg hele mennesket, og det gir gode resultater.
Siden 1986 har hun praktisert psykomotorisk fysioterapi i 100% stilling.
Hun har idag lang erfaring på området.

I 1994 flyttet hun fra Drammen til Tønsberg.
Hun kom til TMS 1. mars 2012, etter 5 år på Atlas medica.

Behandlingen tar for seg problemer relatert til stress, som:
hodepine/migrene, smerter i nakke/skuldre, ryggproblemer, søvnløshet, utbrenthet/ME.
Behandling av traumer, som ofte kommer til uttrykk i form av frykt/angst, tristhet/depresjon.
Samarbeid med psykolog anbefales, dersom disse plagene er dyptgripene.

Ta kontakt på tlf. nr. 971 37 778