Psykiater

Edly Grape f. 1951

Jobber på Tønsberg Medisinske Senter AS 1 dag pr. uke.
Har driftsavtale slik at du bare betaler egenandel til frikort nås.
Kognitivt utdannet.
Godkjent EMDR-terapeut.
Arbeidsområde: De fleste psykiske lidelser. Traumebehandling. Ikke ADHD-medisinering.