Kognitiv terapeut NFKT

INGVAR LONA

MESTRINGSKLINIKKEN TILBYR I SAMARBEID MED TØNSBERG MEDISINSKE SENTER:

- rask psykisk helsehjelp

- psykologisk krisehjelp

- arbeidspsykologisk rådgivning

- pedagogisk psykologisk rådgivning

- idretts psykologisk rådgivning

- stressmestring

Klinikken samarbeider med flere psykologspesialister.

Ta kontakt på tlf: 33376400 / 907 48 790