Logopeder


Logoped MNLL Jeanette Mellen


Utdannet logoped i 2003 og har jobbet på sykehus, i fylkeskommunen, i kommunen og hatt privat praksis siden den gang.

For tiden jobber jeg to dager i uken i min privatpraksis på Tønsberg Medisinske Senter.

Jeg jobber mest med språkvansker og uttalevansker hos både barn og voksne.

e-post: logoped.mellem@gmail.com

Tlf: 41636485