Terapi

Utdannet:

Kunst-og uttrykksterapeut v/ USN & Nikut

Spiseforstyrrelser/ Villa Sult

Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling

Arbeid:

Leder for Barne- og ungdomsrådet i Vestfold/ VBUR

Barne- og ungdomspsykiatrisk/ BUPA

Egenpraksis på TMS på fredager.

For å styrke egen identitet, bevissthet og selvfølelse er kunst- og uttrykksterapi en uvurderlig metode. Blant unge såvel som blant eldre.

Jeg tilbyr veiledning og terapi, kurs og foredrag og har en spesiell fokus på helsefremmende tiltak og behandling blant unge mennesker.

Velkommen til å ta kontakt!

Helle Borchgrevink

www.eatstudio.no

Tlf. 92219910