Familieterapeuten


Å LEVE SAMMEN - ET SPENNENDE OG UTFORDRENDE PROSJEKT

'Et tilbud om ærlige og fortrolige møter for par og enkeltpersoner som ønsker hjelp til å utvikle sine nære relasjoner.

Tilbudet er rettet både til de som strever og andre som vil lære hvordan en kan utvikle seg på hjemmebane. Jeg veksler mellom samtale, undervisning og veiledning til bedre livs- og samlivskvalitet.

Jeg har lang og allsidig kompetanse og erfaring fra møter med enkeltpersoner og par i krevende livssituasjoner. Mitt pedagogiske grunnlag bygger blant annet på de anerkjente kursene PREP, Godt Samliv og KiD.

Jeg har kontor på Tønsberg Medisinske Senter, Kilengt. 18, 3117 Tønsberg.


Lillian Kallasten (født 1961)

Hun har lang erfaring fra undervisning, terapi og veiledning. Lillian Kallasten har fem barn. Hun er utdannet førskolelærer og har en mastergrad i familieterapi.

Les mer på www.kallasten.no

Mobil: 99 03 74 77
lillian@kallasten.no