Bedriftshelse

Viken Bedriftshelsetjeneste
Viken Bedriftshelsetjeneste er TMS sin samarbeidspartner innen bedriftshelsetjeneste.
Dyktige fagpersoner bistår innen forebyggende og helsefremmende arbeid.

* Lederstøtte
* Arbeidsmiljøkartlegging
* Yrkeshygieniske vurderinger og målinger
* Ergonomiske vurderinger
* Rådgivning om fysisk aktivitet
* Psykososial veiledning
* Konflikthåndtering
* Bistand ved avhengighetsproblematikk
* Sykefraværsoppfølging/Inkluderende arbeidsliv
* Jobbrelaterte helseundersøkelser
* Arbeidsmedisinsk poliklinikk
* Systematisk HMS-arbeid
* Kurs/Opplæring

Viken Bedriftshelsetjeneste

Wirgenesvei 9, 3157 Barkåker.

Tlf.: 33357100

post@vikenbht.no

http://www.vikenbht.no